Pastrimi i Mbeturinave të Ngurta

Më poshtë shihet pastrimi ose heqja e mbeturinave të ngurta në
fshatin Varosh ose tek Elektro Heta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *