Mirëmbajtja

Në fotografitë më poshtë shihet pastrimi, kositja si dhe mirëmbajtja e lapidarëve Nazmi Ukësmajli,Driton Islami dhe sheshit Ismail Kadare.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *