Meturina të ngurta

Mbeturinat e ngurta në fshatin Dremjak të Ferizajit të cilat

do të pastrohen së shpejti nga NPL Ambienti SH.A.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *