Mbeturina të ngurta

Pastrimi i mbeturinave të ngurta nga NPL Ambienti SH.A.

në 3 pika ne qytetin e ferizajit.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *